Życie:
 • urodził się ok. 1230, zmarł ok. 1314,
 • pochodził ze Śląska, jego ojcem był Niemiec, matka Polką,
 • uczył się w szkole klasztornej w Legnicy, został tam zakonnikiem,
 • studiował w Paryżu i Padwie (uniwersytet, gdzie dobrze znane były teksty Arystotelesa),
 • przyjaźnił się z Wilhelmem z Moerbeke, znał Tomasza z Akwinu
 • Witelon uprawia filozofię w duchu filozofii szkoły oksfordzkiej, zwłaszcza Grossetestego,
 • jego poglądy i życie wiążą się też ściśle z postacią Wilhelma z Moerbeke. Właśnie przez pisma Witelona mamy wgląd w poglądy filozoficzne Wilhelma, który znany był głównie jako tłumacz,
 • twórca okulistyki,
 • na starość uczył poglądów przyrodniczych Arystotelesa,

Poglądy przedstawione w dziele "De perspectiva":
 • Bóg jest prawdziwym światłem, a w ciałach światło spełnia rolę pośrednika, przez którego mogą na nie działać byty doskonalsze; światło jest tym elementem, który udziela ciału formy, rozmiarów i rozciągłości,
 • najważniejszym dziełem jego jest "De Perspectiva", które posłużyło jako pierwszy podręcznik optyki; dedykowany Wilhelmowi,
 • metafizyka światła; Witelon podaje za Al-hazelem/Alhazenem prawa rozchodzenia się światła oraz poddaje analizie matematycznej akt widzenia;
 • przedstawia uwagi dotyczące postrzegania wzrokowego i nieświadomego rozumowania, które towarzyszy widzeniu,
 • dopiero dzięki rozumowaniu nieświadomemu potrafimy rozróżniać barwę, odległość, kształt etc.
 • w jego twórczości wpływ Awicenny jest wyraźny, ostro rozgranicza prawdy teologiczne i filozoficzne.
 • rozprawę zna L. da Vinci i Kopernik, musiała być więc sławna.

Dzieło "De natura daemonum":
 • dedykowane bratu Ludwikowi,
 • w dziele zastanawia się czym są demony,
 • wedle wiary demony to upadłe duchy, wedle nauki mogą to być zaś złudzenia optyczne (teoria dwóch prawd).